Báo giá thiết bị đài phun nước-Giá xuất xưởng 01

4.500.000 

Báo giá thiết bị đài phun nước là công việc mô tả các chi tiết lịn kiện phụ kiện của hệ thống đài phun nước-Nhạc nước sẽ được lắp đặt.Nó nói lên chi phí của dự án triển khai cũng như giá cả từng thiết bị cụ thể, từ đó cho ra đời bản báo giá thiết bị cụ thể nhất.

0902763136